Site Accessibility Statement
Wilfrid Laurier University Leaf
July 1, 2016

Canadian Excellence

Bixia Xu
Contact:

email: Bixia Xu
phone: 519.884.0710
ext: 2659


Documents


Bixia Xu

Final Project for BU427 Winter 2012


B. Xu

published: 2012 | Teaching material | BU427

Final project for BU 427 Winter 2012

Download: PDF (178k) BU427_Final_Project_Winter_2012.pdf

revised Mar 20/12

View all Bixia Xu documents